Onze mensen

Engagement en daadkracht zijn de eigenschappen die haar het meest typeren, en het inzicht dat elk individu zich definieert aan de hand van zijn verschillende relaties tot anderen. Lut wil vooral zelf actief en creatief zijn, en geen tijd verliezen in eindeloos vergaderen. Fietsen, wandelen, yoga, dans, bloemschikken, muziek, tuinieren, vrouwenrechten en reizen zijn haar favoriete bezigheden. Zij is jarenlang lid geweest van de Sportraad en is tijdens de kantooruren ook vakbondsafgevaardigde, waardoor zij op een rijke ervaring kan steunen voor de dossiers die thans de revue passeren. Daarnaast maakt zij graag tijd vrij voor bezinning, natuurbeleving en gewoon genieten van het moment.

Lut was tot voor kort lid van de OCMW-raad, maar heeft nu de groene fakkel overgenomen in de gemeenteraad. Inhoudelijk worden de accenten daar anders gelegd, maar als oppositie blijft zij er voor onze fractie op toezien dat in de Raadszaal het groene gedachtegoed niet in de onderste la verdwijnt.

Er liggen voor het gemeentebestuur namelijk een aantal grote dossiers op tafel: het nieuwe gemeenschapscentrum, de nieuwe sportfaciliteiten, een nieuwe school in Vinderhoute, een nieuw rusthuis langs de N9, de verkavelingswoede…. Met slechts één groen gemeenteraadslid is Lut onze beste garantie dat deze projecten worden uitgevoerd zonder dat het ecologische aspect ervan uit het oog wordt verloren. Daarvoor zal zij graag buiten de opgelegde kaders denken. Daar liggen namelijk vaak de beste oplossingen.

Vanaf juni 2016 is Werner De Wael onze groene stem in de OCMW-raad van Lovendegem. Hij vervangt Lut Van der Spurt die doorschoof naar de Gemeenteraad. Werner is master in het sociaal werk en is sedert 2006 lid van Groen. Hij is getrouwd en papa van 2 kinderen. Als stafmedewerker bij het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie is hij vooral bezig met lokale besturen, integraal gezondheidsbeleid en publieke ruimte. In zijn vrije tijd kan je Werner al eens treffen in of rond een boom waar hij volgens de regels van de kunst knot of velt met de motorzaag. Die kennis geeft hij graag door aan Natuurpunters uit de regio Meetjesland. Daarnaast is Werner een fervent stapper en fietser.

Je kan Werner altijd contacteren op het nummer 0471/87.48.02 of per mail werner.de.wael@hotmail.com.

Wil je Werner volgen op Twitter? Dat kan via @WeDeWa [link: https://twitter.com/WeDeWa ]

Marnix Speybroeck

 Zijn politiek engagement bij Agalev en Groen ontstond bij Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, waarvan hij decennialang bestuurslid en voorzitter van de Gentse afdeling was. Bij zijn komst naar Lovendegem in 1983 had hij al wat ervaring opgedaan bij de groene partij in Gent en Oost-Vlaanderen. Het lag dan ook voor de hand dat hij binnen het jaar een Agalev-afdeling in onze gemeente zou helpen oprichten. Samen met zijn echtgenote Sabine De Graeve is hij een drijvende kracht achter de driejaarlijkse kunstenaarsroute LovArte. Als dichter was hij geregeld actief op literaire podia in Vlaanderen en Nederland.​

Moeder van Lisa. Lid van een Greenteam. Werkt aan alle aspecten van duurzaamheid. Met speelse en actieve opleidingen maakt zij dit abstracte thema ook toegankelijk voor kinderen. Maakt van kleuters echte compostmeesters. Jeugd en natuuronderwijs zijn haar stokpaardjes. Pleit voor meer fair trade en ondersteuning van de lokale biolandbouw. De korte keten als voorbeeld van duurzaamheid.

Anja is de vrouw van Mike en moeder van Zed, Julian en Jackson: “De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren. Mijn kinderen leren me zien wat belangrijk is: oprechte aandacht en liefde voor elkaar, zorg voor de wereld en alle levende wezens erin, groene velden om in te spelen, veilige paden om op te fietsen, een warm nest om in te leven, nieuwe technologieën waarvan we kunnen leren en positieve gedachten over morgen.”

Na meer dan 25 jaar Antwerpen en 3 jaar Angola, in 2000 samen met Eric Herman in Lovendegem komen wonen. Gestudeerd aan de Sociale Hogeschool en later opnieuw in 1989 aan de Universiteit Gent: multiculturele en mondiale studies (~ antropologie). Beroepsmatig actief met ‘een leven lang leren’ in het sociaal-cultureel volwassenenwerk in de regio Waas-en-Dender. Cultuur, reizen en mensen in een dynamisch diverse samenleving is wat haar in essentie boeit, wel in het besef dat zorg en verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij en de komende generaties zullen leven, primordiaal is. Vanuit de gedachte ‘think global, act local’ komt haar engagement voor Groen.

Woont sinds 2000 in Lovendegen. Werkt als psycholoog - psychotherapeut in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. De keuze om Groen zijn vertrouwen te schenken is geïnspireerd door de gedachte dat deze partij een goed alternatief biedt voor een maatschappij die vooral gedreven wordt door wedloop, haast, geld en individualisme. De overtuiging dat we stilaan andere waarden zullen nodig hebben, wil onze samenleving leefbaar blijven, is de motor van zijn engagement. Thema’s als gezondheid, natuur, samen, volgende generaties zullen ons handelen en denken meer moeten sturen. Ook in een het gemeentelijk beleid.