Home

Bevoegdheden

Actueel

 

Raadslid Neyrinck, voorzitter van de lokale VB-afdeling neemt ontslag uit het VB. Logisch gevolg daarvan is dat hij niet meer als vertegenwoordiger van het VB, maar als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad zetelt. Hij wil in Lovendegem het zogenaamde L&V-project starten. Onze fractie verzocht raadslid Neyrinck om zijn beslissing te motiveren. Uit de...

Vragenkwartiertje

De gemeenteraad wordt voorafgegaan door een aantal vragen van Herman Roeykens, met name: hoeveel leegstandgevallen zijn er de afgelopen jaren gemeld, hoeveel belastingen daarvoor zijn opgelegd, is de retributie (ca. 1300 euro) billijk te noemen, aangezien dit voor sommigen een maandloon kan betekenen, en kan de communicatie over deze belasting niet...

 Voorafgaande aan de gemeenteraad zijn tijdens het zogenaamde vragenkwartiertje twee punten aan bod gekomen. Er was een verzoek van de heer Herman Roeykens in verband met de leegstandbelasting (zie bijlage), en Marnix Speybroek heeft een petitie ingediend voor het behoud van de pastorij in Vinderhoute (zie foto).

Deze gemeenteraad stond in het teken van het meerjarenplan 2014-2019, de...